من با ایرانسل تا 100 مگابیت هم گرفتم. به نظرم ایرانسل تهیه کنید

Sent from my GALAXY A70 using Tapatalk