بهترین کا اینکه یا به مرکز خدمات نوت بوک مراجعه کنید ویا با یک متخصص در شبکه مشورت کنید.ویندوز 10 در شبکه گرفتاری نداره. مودم هم ببرید جهت تست مجدد