من نصب کردم ولی بخش انجمن و بررسی ها بعضی موقع ها کار میکنن بعضی موقع ها نه(حالا جدیدا بهتر شده)
شاید هم بخاطر دی سی شدن اینترنت من هست که جا داره از شرکت محترم تشکر کنم(مثلا رفتم512 خریدم)
دقیق...