اولش میگه برید تو tools / extenicos بعد بعد از نصب تولبار خوب تولبار اگه برنامه هست بذارید واسه دان ولی اگه برنامه نیس چطوری باید نصب بشه وقتی میری تو اون قسمت دو تا گزینه داده و دیگه هیچ کاری هم...