فقط رو کروم نصب میشه؟ پس فایرفاکس چی؟ من از روباه آتشین استفاده میکنم