37061

همان طور که اطلاع دارید حملات FREAK بر روی پلتفرم های Android و iOS در حال افزایش است

حفره امنیتی FREAK در کمین کاربران اندروید و iOS

از این رو تصمیم داریم تا امنیت کاربران اندروید را...