توی قیمت های متوسط رو به پایین و پایین در کل AMD بهتره ولی در قیمت ها و کارایی های خیلی بالا intel.
انتخاب از بین این دو تا حد خیلی زیادی به نوع استفاده و توقع کاربر از سیستم بستگی داره.