نمی گذارید من دهنم بسته باشه حرف نزنم!:)
دوستان بد نیست یکمی انصاف داشته باشیما. کلا اینجا یا دارن ایسوز رو می کوبن یا AMD رو! اگه بحث سخت افزار هست پس چرا انقدر تبعیض نژاد قائلید؟!
اولا چرا زود...