تو اين وضع گروني و قيمت ها ، من آخرين سيستمي كه بستم از fx-6100 بوده ، به نظر من در حال حاضر ، براي ارتقا سيستم هاتون amd الان مناسب تره