من هم اي ام دي رو بيشتر مي پسندم
دليل علاقه م به اي ام دي بخاطر تناسب پول پرداختي با كارايي قطعه هست.
ولي اين دليلي براي بد بودن سي پي يوهاي اينتل نيست فقط به نظرم پرداخت مبلغ بيشتر براي 10 تا...