سلام

همه میدونن که اگه amd نباشه اینتل و انودیا ما رو بیچاره میکنن ، داشتن یه سیستم خوب یا یه کارت خوب میشد یه رویا هر چند حالا هم آره ............