یادش به خیر پلی استیشن 1 شماره 2 این بازی بود یا 3؟ خیلی حال میداد
من کلا عاشق هواپیمام