یاسین عزیز لطف کنید به هیچ کسی از این مشاوره ها تحویل ندید توی فروم !!
این پیشنهاد ازبیخ و بن دچار تناقض 100% با کاربرد کاربر هست .
وقتی تفاوت موتورهای رندر رو یاد گرفتید تشریف بیارید برای...