به خاطر اینه که ما توی ایران هنوز درک درستی از خرید اینترنتی نداریم