ولی من کاملا با نظر شما مخالف هستم ! اون گرافیکی که من توی تریلر گیمپلی E3 2014 دیدم باید هم یک همچین سیستمی بخواد. حجم یک بازی هم فقط بستگی به گرافیک بازی نداره ، خود سازندگان بازی هم باید یک تلاشی...