چقدر قشنگه این مادربرد !! واقعا دیگه خسته شدم از بس اینقدر محصولات با امکانات زیاد و خوشگل دیدم !