ببخشید ولی اگه بتونین محل دقیقتر محل سکونتون رو بگین بهتره. آذربایجان شرقی هستین دیگه؟ :x
اگر بگین شاید همشهری های خودتون بتونن تجربیاتشون رو اینجا بگن.