خسته نباشید آقا رضا بررسی خیلی خوبی بود احتمالاً بعد از عید به بازار ایران هم بیاد و قیمتش هم بشه حدود 800 هزار تومن
نظر من اینه کسی که از این نوع مادربرد مد نظرشه که تهیه کنه بهتره بجای کولینگ...