دقیققااا داداش به گرگ چرا توهین می کنی
خداییش گرگ آدمو می دره دیگه از چهار زاویه کلاه سر آدم نمیذاره که :|