فن کنترلر مگه نداره؟ اگه داره باید به فن کنترلر وصل کنی بعد اون یه مولکس داره که به پاور وصل میشه