28940

بعد از تاييد بازي Call of Duty: Advanced Warfare و منتشر شدن يک سري تريلر ها به تازگي حداقل سيستم مورد نياز براي اجراي اين بازي نيز منتشر شده است , طبق اطلاعات منتشر شده اين بازي به 6 گيگ...