عزیزان خسته نباشید.

یه سوال.خبری در مورد افزایش هوش مصنوعی یا کنترل بازی ها با صوت بود تو E3 ؟

قبلا خبری درباره ی دسورات صوتی تو یه بازی خونده بودم.میخوام بدونم پیشرفتی حاصل شده و به زودی...