مال من هم Intel Pentium D945 3.40Ghz که زورش با مثه x2 4800+ یا core2due E6400 هست
ینی میشه 90 ام دنیا...(10ام از آخر) اما واقعا 6 ساله مثه مرد با قدرت وایساده و کم نمیاره D:
ولی نسل جدید AMD اینجا...