سلام؛
تعریف ناقص و ساده اش میشه تحلیل اطلاعات و شرایط و تصمیم هوشمندانه توسط کامپیوتر یا گروهی از کامپیوترها. (مثل انسان هم با کسب اطلاعات بیشتر تجربه پیدا میکنه و هوشمندتر میشه)

راستی تاپیک...