دوست عزیز تو توضیحاتتون نوع پردازنده رو بنویسید هر گردی گردو نیست..............=(( میزان رم و رام رو هم +نوع باتری بنویس ممنونم

این رو میگم تا کاربران نیاز نباشه دوباره برای به دست آوردن اطلاعات...