از نقاط قوت machinarium میشه به گرافیم هنریش اشاره کرد که توی این بازی هم تکرار شده!
امیدوارم معماهای جذاب تری داشته باشه و داستان کمی طولانی تر باشه!
سپاس