کدوم شهر هستین؟
این سیستم همه اش باهم نهایتا 150 تومن ارزش میخوره. مغازه دارها اینو نمیخرن اما اگه بخرن شاید حدود 80 تومن بردارن.
@};-