با استفاده از تثبیت جریان های الکتریکی از مشکلاتی نظیر سو سو زدن های نور که در صفحه نمایش های استاندارد دیده میشه جلوگیری میکنه تکنیک free-flicker.

backlight bleed هم که نشت نور پس زمینه هست....