دوست عزیز شما با این سیستم اصلاً نمیتونید بازی کنید مگر بازی های خیلی سبک و دو بعدی این سیستم شما بیشتر برای کارهای وبگردی خوبه