معمولی که نیست حرف عجیبی زدی.
به اهتمال زیاد مشکل از فلت ال سی دی باشه
اهتمالا با یه باز بسته کردن ال سی دی درست میشه.
من یکی از دوستام از گوشی شما خرید روشناییش بیش از حد پایین بود
فک کنم ایسوس...