سلام - سیستمی که مد نظر شماست بیش از 1 میلیون و 200 براتون در میاد!
این سیستم زیر 1,100,000 در میاد و حداقل شرایط هست:


http://easycaptures.com/fs/uploaded/833/1266985575.png