سلام دوست خوبم

عزیز جان تا زمانی که یک تولید کننده برای یک مشکل فراگیر یا یک آپدیت بهینه کننده ، اعلانیه عمومی آپدیت فریمور نزده هیچ نیازی به آپدیت فریمور نیست و بعضاً ممکنه اگر اتفاقی...