35082
جدیدترین اطلاعات از حال و هوای درون Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain بالاخره توسط خود کوجیما تایید شد.

همانطور که یکی از کاربران NeoGAF اعلام کرد که این عنوان دارای جندین الگوی آب و...