در مورد Phantom Pain چیزی گفته نشده ، اما برای Ground Zeroes منتشر شده. (خود بازی هم منتشر شده)