مرسی به محدوده فرکانس، 5 تا 30 کیلوهرتز یعنی چیزی را از دست نخواهید داد!
البته صدای بم هم که معمولا از 20 هرتز در هدست ها در نظر گرفته میشه و کمتر از اون نشانه برتری هست.