نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:
بارخاد عبدی (کاپیتان فیلیپس)
جوناه هیل (گرگ وال‌استریت)
جارد لتو (باشگاه خریداران دالاس)
بردلی کوپر (اخاذی آمریکایی)
مایکل فاسبندر (دوازده سال بردگی)

...