خانواده سطح پائین ایسوز رو فعلا توصیه نمیکنم.مگر از لپ تاپ های مدل پایینش بگیرید.اگر هم من مدلی معرفی کنم ممکنه موجود نباشه.باید خودتون حضوری تشریف ببرید.