هارد که خراب هست مسلمه که آسیب دیده و این موضوع از گزارشش که تعداد 8 تا بدسکتور داره مشخصه. اما دقیقا نمیشه تخمین زد چه زمانی دیگه کار نخواهد کرد. ممکنه یک ثانیه دیگه کار نکنه - ممکنه 10 سال دیگه...