سلام من کامپیوترم رم۸گرافیک۴هست من نیدفوراسپیدپیبک و باگرافیک بالااجرامیکنیم.ولی اساسین کرییده اوریجین و قبلا رو بالاترین گرافیک میزاشتم ولی جدیداخیلی لگ میزنه ولی توی نیدفوراسپید که میرم مثله قبله