درود
ولی در مورد گارانتی فکر نمیکنم بفهمن و اگر هم بفهمن که اینتل گارانتی نداره :|
کلا اورکلاک رو دوست دارم
یه مقاله ای هم هست در مورد دما های امنه که دوستان بخونن خیلی کمکشون میکنه :...