یک خسته نباشید خدمت شما

جالبه مین V II Hero پورت DVI بهش اضافه شده و رنگ LAN Chipset RJ45 هم به قرمز تغییر کرده که خوشگلتر شده
امیدوارم زیاد اختلاف قیمت با سری قبل نداشته باشه (کسی درجریان...