حالا ایشون خیلی با متانت رفتار کرده ! من بودم فکر کنم فاصله ی قسمت بالا و پایین دهنم به 10 سانتی متر می رسید اگر بعد از چندین ماه کارت گرافیک دار میشدم !

آقا آرمین همینجا اعلام کن چه کارت گرافیکی...