آقای پناهی مشکل من اینه که هر وقت وارد سایت میشم باید دوباره لاگین کنم ( تیک مرا به خاطر بسپار رو هم میزنم)
با فروم چنین مشکلی ندارم!