سلام
اورکلاک سوکت 775 متفاوت از پلتفرم های روز هست. قبلا ناصر جان تو این کار بود و اور 775 رو تسلط داشت که متاسفانه فاصله گرفته کلا از دنیای سخت افزار
تا کسی رو پیدا نکردی که روی این پلتفرم...