شما بار پنجم هست که سوال رو مطرح میکنی و من هم جواب سوال شما رو در تاپیک مربوطه دادم
برای این هارد و سایرین , هیچ درایوری وجود نداره
من نمیدونم شما با چه قصدی این هارد رو خریداری کردی , احتمالا...