خیلی ممنون بابت درایور آقا رضا.

دوستان توجه کنید که این درایور برای دو بازی Metro Redux و Final Fantasy XIV بهنیه شده! همچنین اگر مشکل SLI در بازی های زیر بود ، با دانلود این درایور مشکل حل خواهد...