سلام. من هرچی در توان داشتم رو کردم ولی این مشکل نمیدونم چیه. کسی فهمید درایور این رو از کجا باید بیارم به منم بگه لطفا
http://upload.tehran98.com/upme/uploads/cf764b123b6871331.jpg
سیستم خودمه....