منم این مشکل را با درایورهای شرکت hp داشتم.
یعنی روی فایل setup کلیک میکردی اجرا نمیشد.

بعدا فهمیدم که پیش نیاز اجرای فایلهای نصب، dot net freamwork هست.(یادم نمیاد کدوم نسخه بود 3.5 یا 4 و...