من هم توصیه شخصی به شما میکنم. اطلاعات رو به صورت 4.5 گیگی دسته بندی کنید. سپس اگر محرمانه و شخصی هستند با نرم افزار winrar یا winzip این دسته های 4.5 گیگی رو فشرده و رمزگذاری کنید و اگر مهم نیست از...