دوست عزیز یه کم به تاریخ دقت کنید! این سوال مربوط به 5 ماه پیش میشه!